دوشنبه, 08/12/1399 - 11:21 ilam-admincb

رزمایش خودحفاظتی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان ایلام به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و به منظور آمادگی کارکنان در برابر تهدیدها و خطرها، رزمایش خودحفاظتی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان ایلام برگزار شد.

به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام در این رزمایش که با هدف حفظ انسجام سازمانی، همکاری جمعی و ارتقای آمادگی عمومی برای مقابله با تهدیدات برگزار شد  پس از استقرار کلیه  کارکنان ونیروها برای اجرای رزمایش در اتاقها ،صدای آژیرحمله پخش شد و کارکنان با ترک محل کار و قفل کردن اتاقهادر محوطه اداره حضور یافته و با خارج کردن خودروهای موجود، آنها را در نقطه های امن پراکنده نمودند .

 همچنین سایر مراحل این رزمایش از جمله قطع آب و گاز ،استقرار نیروهای حراستی در حیاط پیرامونی و رصد و پایش اطراف اداره توسط دوربین های مداربسته موجود ، مطابق برنامه رزمایش  با موفقیت اجرا گردید .